En bønn for Guds ære og forbud

“Hver gang de levende skapningene gir ære, ære og takk til ham som sitter på tronen og som lever for alltid og alltid, faller de 24 eldste ned foran ham som sitter på tronen, og tilber ham som lever for alltid og alltid. . De legger kronene sine for tronen og sier: 'Du er verdig, vår Herre og Gud, for å motta ære og ære og kraft, for du har skapt alle ting, og ved din vilje ble de skapt og har deres vesen' ” (Åpenbaringen 4 : 9-11).

Guds ære og prakt er et helt fantastisk tema å tenke og be om. De fire levende skapningene og de tjuefire eldste i himmelens tronrom kunne se Gud i hans herlighet, prakt og hellighet, og da de gjorde det, falt de ned for å tilbe ham og la sine kroner for hans føtter.

Vi trenger å se og tilbe Gud i hans prakt og prakt. Tenk på det. Et glimt av Guds ære skulle forandre livet vårt for alltid. Hvis vi vil gå dypere i å kjenne Gud, er det så viktig å tilbe ham for hans ære og prakt. Det er en utstråling av Guds herlighet, og ingenting på jorden kan begynne å sammenligne seg med ham. Han er så hellig og så ren i all sin prakt og skjønnhet. Han vil bli kjent og tilbedt i sin prakt og prakt.

En bønn for Guds ære og prakt

Herre, jeg takker deg for at din sannhet bor i atmosfæren for tilbedelse. Styrke og ære er i din helligdom. Jeg tilber deg i prakt med din hellighet. Jeg priser deg fordi du er mektig, mektig, kjærlig, snill osv. [Ros Guds attributter]. Jeg takker deg for at du vil slå igjennom i de tørre, harde områdene i livet mitt (Esekiel 37: 1-10). Hjelp meg å reise meg som en tilbedende brud.

Hjelp meg å vite innerst inne i mitt hjerte at du vil slå igjennom i mine bønner. Gi meg en visjon om hvem du er i all din prakt og majestet (2. Mosebok 15: 6-7). Jeg vil tilbe deg gjennom dagen og se deg på en større måte (Salme 63: 2-4). Gjennomtreng livet mitt med din herlighet og majestet. Lær meg å samkjøre meg med Din storhet, og gi meg en ny måte å se på livet på. Jeg velger å gjøre din tilstedeværelse til det sentrale temaet i livet mitt. Jeg vet at din sannhet bor i en atmosfære av tilbedelse. Du er majestetisk i hellighet, fantastisk i herlighet, gjør underverker (2. Mosebok 15:11, 13). Jeg takker deg for at du ledet meg i daglig seier.

“Kom, la oss synge av glede for Herren; la oss rope høyt til vår frelses klippe. La oss komme foran ham med Thanksgiving og extol ham med musikk og sang. For Herren er den store Gud, den store kongen over alle guder. I hans hånd er jordens dyp, og fjelltoppene tilhører ham. Havet er hans, for han laget det, og hendene hans dannet det tørre landet. Kom, la oss bøye oss for tilbedelse, la oss knele for Herren vår skaper. ”(Salme 95: 1-6). I Jesu navn amen.

En bønn for Guds herlighet og praktvideo

Dette er en 4-minutters undervisning og bønn som vil hjelpe deg å tilbe Gud i all hans prakt og prakt. Det kalles: En bønn for Guds ære og prakt.

Abonner på den nye bønnekanalen som heter: The Intercessors Arise Prayer Channel. Abonner også på Debbie Przybylski bønnekanal. De går sammen, men den ene vil fokusere på videolære og den andre på mer personlige aspekter ved bønn og inkludere intervjuer. Abonner, lik og del med vennene dine!

Abonner: Intercessors Arise Prayer Channel

Abonner: Debbie Przybylski Prayer Channel

"Pris Herren, min sjel. Herre, min Gud, du er veldig stor; du er kledd med prakt og majestet" (Salme 104: 1).

Intercessors Arise International

International House of Prayer Kansas City (IHOPKC)

www.intercessorsarise.org

Interessante Artikler