Andakt daglig: Et år med Jesus - 22. januar

Fra Jesus Calling, av Sarah Young

DU ER MINE FOR HELE TID; ingenting kan skille deg fra Min kjærlighet . Siden jeg har investert My Life i deg, kan du være trygg på at jeg også vil ta vare på deg. Når tankene dine går i nøytrale og tankene dine flyter fritt, har du en tendens til å føle deg engstelig og alene. Fokuset ditt blir problemløsing. For å få tankene tilbake i utstyr, bare vri deg mot Meg, før deg og problemene dine inn i Min tilstedeværelse.

Mange problemer forsvinner øyeblikkelig i lyset av min kjærlighet, fordi du innser at du aldri er alene. Andre problemer kan forbli, men de blir sekundære til å kjenne meg og glede seg over forholdet jeg så fritt tilbyr deg. Hvert øyeblikk kan du velge å øve på Min tilstedeværelse eller å øve på tilstedeværelsen av problemer.

[Romerne 8: 38-39; 2. Mosebok 33:14]

Bestill din egen kopi av Jesus Calling, av Sarah Young

Opplev håp gjennom Jesus

Jesus Today ™ er skrevet i samme stil som J esus Calling ®, og inneholder helt nye andakter for en håpefull vandring med Gud. Jesus Today er født av misjonær Sarah Youngs egne prøvelser, og viser at håpet skinner lysest i motgang. Vokst i nåde, hør fra Gud og gå sammen med Jesus Toda y.

Besøk thomasnelson.com for å se flere inspirerende andakter!

Interessante Artikler