Andakt daglig: Et år med Jesus - 4. april

Fra Jesus Calling® av Sarah Young

MØT DEG i sjelenes stillhet. Det er der jeg søker å kommunisere med deg. En person som er åpen for min tilstedeværelse er veldig dyrebar for meg. Mine øyne søker frem og tilbake over hele jorden og ser etter en hvis hjerte søker meg. Jeg ser deg prøve å finne Meg; gjensidig søk resulterer i gledelig oppfyllelse.

Sjelens stillhet er stadig mer sjelden i denne verden avhengig av hastighet og støy. Jeg er fornøyd med ditt ønske om å skape et rolig rom der du og jeg kan møtes. Ikke bli motløs av vanskeligheten med å oppnå dette målet. Jeg overvåker all din innsats og blir velsignet av hvert av dine forsøk på å søke Mitt ansikt.

Sakarja 2:13; 2 Krønikebok 16: 9 (nkjv); Salme 23: 2-3 (nkjv)

Bestill din egen kopi av Jesus Calling® av Sarah Young

Opplev håp gjennom Jesus

Jesus Today ™ er skrevet i samme stil som J esus Calling ®, og inneholder helt nye andakter for en håpefull vandring med Gud. Jesus Today er født av misjonær Sarah Youngs egne prøvelser, og viser at håpet skinner lysest i motgang. Vokst i nåde, hør fra Gud og gå sammen med Jesus Toda y.

Besøk thomasnelson.com for å se flere inspirerende andakter!

Interessante Artikler