Andakt daglig: Et år med Jesus - 23. februar

Fra Lead Serve Love av Gregory Lang

Gjør ditt beste.

I alt du gjør er du en representant for Kristus; Derfor, gjør hva du gjør, av hele ditt hjerte for å ære Kristus og hans budskap. For dette formål må du ikke spare tid, selvfornektelse eller krefter, for det gleder Herren når du gjør dine gode gjerninger ofte og godt. Hvis du yter god service overalt til noen, vil Herren se at du blir belønnet.

Gjør ditt beste.

Bestill din egen kopi av Lead Serve Love av Gregory Lang

Opplev håp gjennom Jesus

Jesus Today ™ er skrevet i samme stil som J esus Calling ®, og inneholder helt nye andakter for en håpefull vandring med Gud. Jesus Today er født av misjonær Sarah Youngs egne prøvelser, og viser at håpet skinner lysest i motgang. Vokst i nåde, hør fra Gud og gå sammen med Jesus Toda y.

Besøk thomasnelson.com for å se flere inspirerende andakter!

Interessante Artikler