Andakt daglig: Et år med Jesus - 24. februar

Fra Jesus Calling av Sarah Young

VÆR STIL I LYSET av Min nærvær, mens jeg formidler kjærlighet til deg. Det er ingen kraft i universet som er så kraftig som Min kjærlighet. Du er konstant klar over begrensninger: dine egne og andres. Men det er ingen grense for Min Kjærlighet; den fyller alt av rom, tid og evighet.

Nå ser du gjennom et glass, mørkt, men en dag vil du se meg ansikt til ansikt . Da vil du kunne oppleve fullt ut hvor bred og lang og høy og dyp er Min kjærlighet for deg . Hvis du skulle oppleve det nå, ville du bli overveldet til det å føle deg knust. Men du har en evighet foran deg, absolutt garantert, der du kan glede deg over Min tilstedeværelse i ubegrenset ekstase. For nå er kunnskapen om Min kjærlige nærvær tilstrekkelig til å føre deg gjennom hver dag.

1 Kor 13:12 (kjv); Efeserne 3: 16–19

Bestill din egen kopi av Jesus Calling av Sarah Young

Vi har mistet oss selv i historiene deres.

Nå kan vi finne oss nærmere vår Skaper. A Jane Austen Devotional and A Charles Dickens Devotional, unike tøyinnbundne samlinger, kombinerer over 100 korte utdrag fra de klassiske romanene til Jane Austen og Charles Dickens med Skriften for å skape meningsfylte andakter. Besøk www.tngiftbooks.com/devoclassics for å se gratis eksempler fra disse rørende klassiske andaktene!

Interessante Artikler