Andakt daglig: Et år med Jesus - 13. oktober

Fra Jesus Calling Kids av Sarah Young

Skatten

Herren vender ansiktet mot deg og gir deg fred.

—Nummer 6:26

Jeg døde en kriminals død for å kjøpe fredsgaven. Men i stedet for å ta imot gaven min, ser det ut til at du ignorerer den. Du holder fast på dine bekymringer, frykt og ensomhet så tett at du ikke kan motta Min fred. Det gjør meg vondt å se dere bundet i engstelige knop. Dette er ikke det jeg vil ha for deg.

Du føler at du er for opptatt og stresset til å bringe problemene dine til Meg. Men her er sannheten: Jo travlere og mer stresset du er, jo mer trenger du å tilbringe tid med Meg. Ta pusten dypt, og ta deretter en til - og en til. Vær fortsatt i Min nærvær. La Min fred vokse inni deg når du stoler på Meg med alle dine bekymringer. Hold fast på Min gave av fred som den skatten den er.

Les på egenhånd

(Salme 46:10; 4. Mosebok 6:25)

Produktlink: Bestill din egen kopi av Jesus Calling Kids av Sarah Young

Opplev håp gjennom Jesus

Jesus Today ™ er skrevet i samme stil som J esus Calling ®, og inneholder helt nye andakter for en håpefull vandring med Gud. Jesus Today er født av misjonær Sarah Youngs egne prøvelser, og viser at håpet skinner lysest i motgang. Vokst i nåde, hør fra Gud og gå sammen med Jesus Toda y.

Besøk thomasnelson.com for å se flere inspirerende andakter!

Interessante Artikler