Bønner for utfrielse

“Du er mitt gjemmested; du vil beskytte meg mot trøbbel og omgi meg med frelselsanger. ”Salme 32: 7

Levering kommer ikke med en garanti over natten. Vi kan ikke klikke på den eller plukke den ut av en linje, og den ser ikke alltid like ut for meg som den gjør for deg.

Definisjonen av utgivelse av ordboken er "handlingen om å levere noen eller noe: tilstanden til å bli levert; spesielt: frigjøring, redning. ”Vi tenker ofte på land som må rettferdiggjøres, mennesker som lider av hungersnød som trenger mat, eller andre som må reddes, danner plager eller overgrep. Og vi bør ivrigst be og ta grep for å befri andre fra undertrykkende omstendigheter.

Men det er en andre del av definisjonen som slo et akkord Gud har snakket inn i livet mitt om forvrengte tanker, skam og grenser. Det lyder slik, “noe levert; spesielt: en mening eller avgjørelse (som for eksempel dommen fra en jury) uttrykt offentlig. ”Hva om den oppfatningen vi holder om oss selv noen ganger er selve tingen vi trenger å bli levert fra? Den kritiske pressingen av det moderne livet kan true med å distrahere og fjerne oss for vår kristne identitet. En tidligere beslutning kan hjemsøke oss - selv om det skjedde for så lenge siden at vi er den eneste som fremdeles er i stand til å spille den på nytt. Et urettferdig utfall… plettet rykte… mislykket forsøk… hvis perspektiv filtrerer vi gjennom oss?

Jesus er vår frelser (1. Johannes 4: 4). Vår frelse er funnet i hans offer (Johannes 10: 9-11). Han døde slik at vi ikke lenger skulle bli offer for eller være bundet av skam, forvrengte tanker eller dysfunksjonelle grenser. La oss be i dag at vår befrielse, enten det er fra det som fysisk, mentalt eller åndelig er oss, ligger i de dyktige hendene til Jesus, vår Healer.

En kraftig frelsesbønn

Far, i dag, når vi begynner vår bønn, priser vi deg, for Du sier at vi er fryktelig og fantastisk laget (Salme 139: 14). Denne verdenen er vanskelig. Det truer med å knuse oss på mange måter. Fysisk kan vi ikke alltid overskride plagene i kroppene våre. Syke og skade tar tak i oss, og vi blir ikke alltid helbredet for den opprinnelige helsetilstanden vår. Mentalt blir vi bombardert og trukket av ufiltrerte tanker som truer med å stikke av med vår selvtillit på daglig basis. Åndelig lover du oss en kamp i dette livet. Johannes 10: 10-11 minner oss om : “Tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge; Jeg har kommet til at de kan få liv og ha det til det fulle. ” Få våre hjerter til å fokusere på Din Sannhet på starten av hver dag, og forventer en kamp, ​​men også utfrielse.

Far, i overveldende øyeblikk, hjelper oss å huske sannheten i Salme 32: 7, “Du er mitt gjemmested; du vil beskytte meg mot trøbbel og omgi meg med utgivelsessanger. ” Påminn oss troens storheter som har gått foran oss i tapperhet, med modig tro på din beskyttende hånd til frelse.

David beseiret Goliat mot alle odds, og selv etter at han ikke var oppløpet for sitt liv fra kong Saul, ropte du til deg i tro for å utfri ham. Selv etter at han gjorde forferdelige feil, men du overrakte David og elsket ham fortsatt. For Paul, som torturerte og fikk andre kristne drept, forlot du ham aldri i hans egen fengselscelle. Det vi ikke forstår er hvor mye du elsker oss uansett feil og frykt. Hjelp oss å tro og styrke vår tro på din kjærlighet, for den som er i oss er større enn den som er i verden. (1. Johannes 4: 4)

Gal 5: 1 kaller oss til handling, til å stå fast i vår tro. “Det er for frihet Kristus har fritt oss. Stå da fast og ikke la dere bli tynget av et slaveriets åk. ” Hjelp oss med å snu fra skam, lage en vei for godhet og stå opp for dem som ikke kan snakke for seg selv og finne en måte å lage sikker på at de som er belastet av forvrengte tanker om hvem de er. Utstyr oss, gjennom leksjonene til vår egen utfrielse, til å bli ambassadører for din kjærlighet. For Du forsikrer oss når vi søker deg, vi vil finne deg, når vi søker deg av hele vårt hjerte. (Jeremia 29:13)

Far, vi er takknemlige for at du hører oss og passer på oss utover vår forståelse. « De rettferdige roper, og Herren hører dem; han frelser dem fra alle deres problemer. ”Salme 34:17 Vi forkynner bønnfritt om utfrielse i våre egne liv og i livet til de som lider ved siden av oss og rundt om i verden. Vi roper til deg i tro på at du vil befri oss fra vår fysiske smerte og mentale kval. “Da ropte de til Herren i deres trøbbel, og han fridde dem fra deres nød.” Salme 107: 6

Hjelp oss å gi slipp på tidslinjen vår og omfavne prosessen din og din perfekte timing. Vi lever i en "må ha det nå" verden, men dine måter overgår bekvemmeligheten med gratis frakt og levering neste dag. Gi oss troen og tålmodigheten til å omfavne din prosess og formål med våre liv, husk Jesaja 43: 18-19, "Glem de tidligere ting; ikke dvel ved fortiden. Se, jeg gjør en ny ting! Nå spretter det opp; oppfatter du det ikke? Jeg legger meg i ørkenen og bekker i ødemarken. ”

Når andre feilmerker oss, gi oss nåden til å be for og empati med dem, men oppretthold sannheten om hva du sier om oss, og hvem du sier vi er. Måtte vi alltid huske å elske andre fremfor alt annet (1. Peter 4: 8), men ha den indre styrken til å redusere og forstå løgner fra Din Sannhet. Barn er ikke de eneste som blir mobbet og ertet. Still ørene på din stemme om nåde, kjærlighet og vennlighet, når vi reagerer og reagerer på andres angrep. Helbred våre forvrengte tanker og nedbrutte grenser. Hjelp oss med å beskytte hjertene våre fra skam og skille våre feil og feilopptak fra vårt fantastiske formål i livet.

Gi oss motet til å være modige og modige som Jesus var da vi vandret på denne jorden, men likevel vennlige og medfølende samtidig. Gjør det umulige mulig i livene våre når vi søker din vilje i våre liv over vår egen rettferdiggjørings- og forsvarsmekanisme. Hjelp oss å huske denne kraftige sannheten: “Er det noen i dere som har problemer? La dem be. ”Jakobsbrevet 5:13

Befri oss, far, fra hverdagens angrep på våre bevisste, helse, forhold og utover. Fra det som kan se komme og aldri ville forvente, beskytte og befri oss fra noe som truer med å kaste oss av banen for våre liv. Gi oss styrke til å elske mennesker som tilsynelatende kan utelates uten at det går ut over vår karakter som kristne. Bygge en tillit til oss som er ustoppelig og urokkelig, men beskytt hjertene våre mot stolthet. Befri oss fra våre forvrengte tanker, sykdom, gjeld, tristhet, kamp, ​​sult, smerte, frykt, undertrykkelse, konflikt og vantro, for vi forkynner din fred over våre liv gjennom bønn i dag. “Vær sterk i Herren og i hans mektige kraft.” Efeserne 6:10 Hjelp oss å ta på deg rustningen din, far. I Jesu navn, Amen.

En bønn for utfrielse fra det onde

Fader Gud, vi priser deg for din kjærlighet og trofasthet overfor barna dine. Vi ber deg for at du er en perfekt, hellig, pålitelig Gud som er større enn all ondskapen vi opplever her på jorden. Vi ber deg om å gi oss øyne for å se når det onde er foran oss, hjerter til å hate det onde og ønsket om å flykte fra dets nærvær. Vi ber om at du ikke ville føre oss inn i fristelse, men frigjøre oss fra det onde og trekke oss nærmere deg selv. Vi ber om at den etterlengtede Jesus skal komme raskt og gjøre alle ting nye. Vi ber disse tingene om hans dyrebare navn. Amen. - Beth Ann Baus

Bønn for å forsvare ditt sinn

Den allmektige Gud, dekk hodet med hjelmen til din frelse, og husk meg konstant at jeg er ditt barn og fienden ikke kan rote med meg. Fikse tankene mine, Herre Jesus, om hva som er sant, ærefullt, rett, rent, vakkert og beundringsverdig. Hjelp meg til å tenke på ting som er utmerkede og rosverdige, så din fred vil beskytte tankene mine (Filipperne 4: 8-9). Ikke la meg kopiere oppførselen og skikkene i denne verdenen, men forvandle meg til en ny person ved å endre måten jeg tenker på. Så vil jeg lære å gjenkjenne din vilje for meg som er god og behagelig og perfekt (Romerne 12: 2, NLT). Mett tankene med sannheten din, så jeg er overbevist om at svarene finnes i ditt ord, ikke ute i verden. I Jesu navn, Amen. - Cindi McMenamin

Davids bønn for utfrielse

Herre, hvor mange er mine fiender! Hvor mange reiser seg mot meg! Mange sier om meg: “Gud vil ikke frelse ham.” Men du, Herre, er et skjold rundt meg, min herlighet, den som løfter hodet mitt høyt. Jeg roper til Herren, og han svarer meg fra sitt hellige fjell. Jeg legger meg og sover; Jeg våkner igjen, for Herren støtter meg. Jeg vil ikke frykte om titusenvis angriper meg på alle sider. Stå opp, Herre! Gi meg, min Gud! Slå alle fiendene mine på kjeven; knekk de ugudeliges tenner. Fra Herren kommer frelse. Må din velsignelse være på folket ditt. - Salme 3

Bønn for kjære befrielse fra synd

Kjære Herre, jeg kommer til deg i dypeste kjærlighet og bekymring for min kjære. Som du vet er det vanskelig for meg å se dem gå gjennom denne situasjonen. Noen ganger er det enda vanskeligere å holde tankene og følelsene mine i sjakk. Noen ganger når jeg er i bønn, blir alle disse tingene rørt og det er vanskelig for meg å konsentrere meg og høre stemmen din. Når jeg går inn i bønnstiden min med deg akkurat nå, ber jeg at du ordner opp alle disse tingene inni meg. Fjern mitt hjerte og sinn for alt som vil hindre min forståelse av din stemme. I ditt navn ber jeg. Amen. - Carrie Lowrance


Meg skriver om hverdagen i Kristi kjærlighet på bloggen sin, //sunnyand80.org.A som en hjemme-mor, frilansskribent og blogger, bibelstudie og leder for barnedyrkelse, hun er bosatt i Ohio sammen med sin mann på ti år, to døtre, og deres Golden-doodle.


Denne artikkelen er en del av vår større bønneressurs som er ment å inspirere og oppmuntre til bønnelivet ditt når du står overfor usikre tider. Besøk våre mest populære bønner hvis du lurer på hvordan du skal be eller hva du skal be. Husk at Den Hellige Ånd går forbi for oss, og Gud kjenner hjertet ditt selv om du ikke finner ordene du skal be.

Bønn for helbredelse

Bønn om styrke

Bønn for beskyttelse

Morgenbønner

God natt bønner

Serenity Prayer

Sinner's Prayer

Bønn om tilgivelse

Bønn om veiledning

Forbønn for bønn

Bønn for fred

Bønn for tro

Bønn om kjærlighet

Interessante Artikler